0591-551237 Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw Amsterdam

Ervaringen

Ervaring Sociaal Team

De politie krijgt veel meldingen over zaken die eigenlijk niet voor de politie bestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, melding van verwaarlozing van een tuin, verwaarlozing van personen en dergelijke. Dankzij overleg in het sociaal team, waarbij de diverse partijen korte lijnen met elkaar hebben kan een hulpvraag snel bij de juiste instantie worden neergelegd.

Lees meer
Ervaring Sociaal Team

Een meneer heeft grote zorgen om zijn ex. Hij heeft dit laten weten aan het sociaal team via het buurtmaatschappelijk werk. Daar bleek dat iemand anders van het sociaal team al eens bij mevrouw was geweest en haar dus nu weer zou kunnen bezoeken om hulp aan te bieden.  

Lees meer
Ervaring Sociaal Team

Een mevrouw is heel bang voor haar ex en voelt zich niet veilig. Buurtmaatschappelijk werk is samen met de wijkagent bij mevrouw geweest. Door dit gesprek weet mevrouw wat ze zelf  kan doen om zich veiliger te voelen en wat de politie zo nodig voor haar kan doen.

Lees meer